Hospitalització

Molts dels  que es reben diàriament a Veter 7 poden ser avaluats de manera immediata i així tractats de forma ambulatòria. Però d’altres requereixen d’una atenció més especialitzada. Per això a Veter 7 oferim un servei d’hospitalització i cures intensives que ens permet que el pacient rebi la teràpia de suport necessària per estabilitzar, en primer lloc, les constants vitals mitjançant l’administració de fluïdoteràpia, oxigenoteràpia, medicació parenteral, teràpies de transfusió (sang fresca o hemoderivats), control de temperatura, i realitzar les proves més adients que ens permetin arribar a un diagnòstic d’una manera ràpida i eficaç.

 

L’hospitalització també ens permetrà supervisar l’evolució mitjançant controls seriats durant les 24 hores, si el cas ho requereix, ja que Veter 7 disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris per a fer-ho possible.

Que el vostre company sigui atès amb el màxim d’afecte i confort, tot i les circumstàncies de la seva malaltia, és una de les nostres prioritats ja que això ens reduirà l’estrès i ens farà més ràpida la seva recuperació.

Cirurgia de teixits tous

Disposem de quiròfan equipat amb anestesia inhalatoria i monitorització continuada de les constants vitals. Cirurgies més habituals:

  • Digestiu: cirurgies de glàndules salivars, gastrotomies, gastropèxies, enterotomies, enterectomia…
  • Esplecnotomíes
  • Nefrectomies, extraccions de càlculs vesicals, uretrostomies…
  • Correcció d’hèrnies perineals, inguinals, diafragmàtiques…

Ovariohisterectomies, orquiectomia, mastectomies, cirurgia prostàtica, cesàries…