Què fem

Després de 25 anys, la projecció de l’empresa ha permès consolidar el nostre projecte, gaudir d’un equipament d’alta qualitat i d’un equip de professionals capaç d’assolir el més alt nivell en molts aspectes de la medicina veterinària.

Veter 7 aposta per la clínica de qualitat partint de la base del treball en equip

Cada cas clínic és rebut amb la passió del repte i s’exposa als responsables de cada departament per establir el protocol de treball diagnòstic i tractament més adient.

Per aconseguir un alt nivell de formació assistim regularment a congressos de medicina veterinària tant nacionals com internacionals així com cursos d’especialització en diverses matèries.

Principals serveis de la clínica

Traumatologia i ortopèdia

Més informació

Àrea de cardio-respiratori

Més informació

Oftalmologia

Més informació

Hospitalització

Més informació

Laboratori propi

Més informació

Servei d’endoscopia

Més informació

Diagnosis per la imatge

Més informació

Cirurgia de teixits tous

Més informació

Domicilis Veter 7

Som conscients que no sempre disposeu del TEMPS ni dels MITJANS per desplaçar-vos a la clínica quan el vostre animal no es troba bé o li cal ser vacunat. 

Ja coneixes el servei d'autorentat de Veter7?

La banyera que necessites per rentar al teu pelut amb tota comoditat!
A més, et proporcionem sabó dermoprotector, tovalloles netes, raspall, pinta i assecador ultraràpid

Coneix més sobre nosaltres visitant-nos a la clínica!

Una experiència professional que cuida del benestar de la teva mascota.

Traumatologia i ortopèdia

La nostra responsable en l’àrea de traumatologia i ortopèdia és la Marta Aymarich.

Veter 7 disposa d’un servei de traumatologia i ortopèdia per a diagnosticar i tractar patologies aplicant els tractaments més avançats.

Les patologies més freqüents que realitzem a Veter 7, són la resolució de fractures, malalties degeneratives, trencament de lligaments, alteracions congènites, diagnòstic de coixeres, i malalties musculoesquelètiques i articulars.

El nostre objectiu és la de millorar la qualitat de vida dels nostres pacients canins i felins, per a això, el nostre  equip de Veter 7, utilitza tècniques d’imatge bàsica com les radiografies, i tècnica d’imatge avançada com el TAC, sempre amb l’objectiu d’obtenir el millor diagnòstic.

Àrea de cardio-respiratori

Els nostres responsables en l’àrea de cardiorespiratori són la Laura Torrentgenerós i Sonovet (servei extern).

 • Detecció de patologies congènites i patologies cardíaques adquirides.
 • Detecció de buf en qualsevol pacient.
 • Seguiments en pacients amb patologia cardíaca ja diagnosticada.
 • Detecció de fases ocultes de cardiomiopatia dilatada (holter).
 • Detecció de CMH en gats ( i altres cardiomiopaties).

A Veter 7 l’ecografia toràcica, ens permet diagnosticar i drenar amb seguretat efusions pleurals, visualitzar masses toràciques i obtenir mostres per punció i diagnosticar i valorar òrgans implicats en hèrnies diafragmàtiques.

Oftalmologia

Els nostres responsables en l’àrea d’oftalmologia són la Marta Ferre i l’Eduardo Silva. Les valoracions més comunes són:

 • L’examen del fons de l’ull que serveix per examinar les estructures situades a la part posterior del globus ocular, com són la retina, vasos sanguinis i papil·la òptica. Abans de la prova s’instal·len unes gotes per dilatar les pupil·les. Aquest procediment s’anomena oftalmoscòpia i pot ser directa, quan es projecta llum directa sobre l’ull, o indirecta, quan s’utilitza un joc de lents i miralls entre la font de llum i l’ull.
 • Valoració de la PIO (pressió intraocular). És la pressió que exerceix el líquid intraocular contra la paret de l’ull i que permet d’aquesta manera que l’ull es mantingui distès. El seu valor es mesura amb un aparell que s’anomena tonòmetre. El líquid responsable d’aquesta pressió és l’humor aquós. El desequilibri entre la producció i reabsorció de l’humor aquós és el responsable de l’augment en la PIO, és el que s’anomena glaucoma (urgència oftalmològica molt greu).
 • Alteracions corneals
 • Alteracions del segment de l’ull
 • Alteracions del segment posterior
 • Retinografies
 • Ecografia ocular

Hospitalització

Molts dels pacients que es reben diàriament a Veter 7 poden ser avaluats de manera immediata i així tractats de forma ambulatòria. Però d’altres requereixen una atenció més especialitzada. Per això, a Veter 7 oferim un servei d’hospitalització i cures intensives que ens permet que el pacient rebi la teràpia de suport necessària per estabilitzar, en primer lloc, les constants vitals mitjançant l’administració de fluïdoteràpia, oxigenoteràpia, medicació parenteral, teràpies de transfusió (sang fresca o hemoderivats), control de temperatura, i realitzar les proves més adients que ens permetin arribar a un diagnòstic d’una manera ràpida i eficaç.

L’hospitalització també ens permetrà supervisar l’evolució mitjançant controls seriats durant les 24 hores, si el cas ho requereix, ja que Veter 7 disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris per a fer-ho possible.

Que el vostre company sigui atès amb el màxim d’afecte i confort, tot i les circumstàncies de la seva malaltia, és una de les nostres prioritats, ja que això ens reduirà l’estrès i ens farà més ràpida la seva recuperació.

Laboratori propi

En el laboratori de Veter 7 podem realitzar tot tipus d’anàlisis. Des de:

 • Anàlisis de sang sent una prova indispensable per saber l’estat general de l’animal. Amb aquest anàlisi podrem verificar el funcionament d’òrgans tan importants com el fetge, pàncrees i ronyons. També ens permetrà detectar alteracions hormonals freqüents com d’hipotiroïdisme, hipertiroïdisme, cushing i d’adison entre d’altres.
 • Anàlisis d’orina. Amb aquesta senzilla prova detectem els primers indicis de fallada renal com són: la disminució de la densitat urinària o la presència de proteïna. També podem observar alteracions prostàtiques, presència de cristalls, infeccions i problemes hormonals com la diabetis.
 • Anàlisis de femtes. Les coprologies són proves de rutina per detectar problemes de digestibilitat o presència de paràsits com les giàrdies, coccidis, tenies i altres.

Servei d’endoscopia

Les nostres responsables en l’àrea d’endoscopia són la Maria Alba Vila, l’Eduardo Silva i la Marta Ferré, on amb la seva passió què les caracteritza fan que la realització d’aquesta prova tingui uns grans resultats pel benestar de les nostres mascotes.

L’endoscòpia consisteix en la inserció d’un aparell amb càmera anomenat endoscopi en la zona a examinar i, eventualment, a operar. Aquest aparell pot introduir-se, a través dels orificis naturals del cos, en diferents òrgans, com ara les vies respiratòries o el tracte intestinal, o bé mitjançant incisions quirúrgiques en, per exemple, la cavitat abdominal o una articulació.

Diagnosis per la imatge

Una ecografia és una imatge dels òrgans interns per ultrasons o ones sonores d’alta freqüència. S’utilitza principalment per l’estudi de malalties genitourinàries, malalties del aparell digestiu i per detectar canvis en la morfologia d’òrgans com el fetge, la melsa, el pàncrees i adrenals entre altres.


Les radiografies són utilitzades per mostrar imatges dels òrgans en escala de grisos sobre un tipus especial de pel·lícula fotogràfica. Les radiografies són especialment útils en patologia toràcica, en fractures i altres lesions òssies.

Cirurgia de teixits tous

Disposem de quiròfan equipat amb anestesia inhalatoria i monitorització continuada de les constants vitals. Cirurgies més habituals:

 • Digestiu: cirurgies de glàndules salivars, gastrotomies, gastropèxies, enterotomies, enterectomia…
 • Esplecnotomíes
 • Nefrectomies, extraccions de càlculs vesicals, uretrostomies…
 • Correcció d’hèrnies perineals, inguinals, diafragmàtiques…

Ovariohisterectomies, orquiectomia, mastectomies, cirurgia prostàtica, cesàries…